Monday, March 25, 2019
Our App iPhone

Our App iPhone

No posts to display

APLICATIONS

Google เตรียม!เก็บกวาด”เว็บอนาจาร”

Google ยักษ์ใหญ่ของวงการเสิร์ชเอนจิ้น เตรียมร่วมมือกับบริษัททางเทคโนโลยี หน่วยงานที่บังคับใช้กฏหมาย และองค์กรการกุศล สร้างฐานข้อมูลสำหรับภาพ หรือเว็บไซต์ที่เป็นอนาจารเพื่อรวบรวมและลบสิ่งเหล่านี้ทิ้งออกจากระบบการค้นหาทั้งหมด เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อเด็กและเยาวชน ในปัจจุบันภาพถ่ายและเว็บไซต์ลามกอนาจาร ยังคงแพร่กระจายอยู่ตามอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมาก ยิ่งทุกวันการเข้าอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากขึ้นในทุกเพศทุกวัน โดยเฉพาะวัยเด็ก วัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ ซึ่งเว็บไซต์ลามกอนาจารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อเหตุอนาจารหรือคุกคามทางเพศแก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น Google จึงเล็งเห็นว่าในฐานะที่บริษัทเป็นระบบการค้นหาที่มีผู้ใช้งานเป็นล้านๆคนทั่วโลก จึงแสดงเจตนาที่จะลดการแพร่กระจายของเว็บไซต์ลามกอนาจารที่เป็นภัยต่อเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างฐานข้อมูลที่รวบรวมภาพและเว็บไซต์ลามกอนาจารโดยร่วมมือกับบริษัททางเทคโนโลยีต่างๆ หน่วยงานที่บังคับกฎหมายและองค์กรการกุศลทั่วโลกเพื่อช่วยกันกวาดล้างสิ่งที่เป็นภัยสังคมออกจากระบบการค้นหาทั้งหมดไม่ให้เหลือ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กและเยาวชนจะมีความปลอดภัยมากขึ้น เด็กๆก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ตได้โดยปราศจากสิ่งไม่ดีจากโลกออนไลน์ และทางที่ดีที่สุดก็คือ อย่า!!! &ห้าม!!! อัพโหลด สร้างข้อมูลลามกอนาจาร...

Mystery of Fortune