Thursday, December 13, 2018

No posts to display

APLICATIONS

นักพัฒนาแอพฯ ปล่อยแอพฟรีให้ดาวน์โหลดเพิ่มมากขึ้น!

      วันนี้มีผลวิเคราะห์ที่จะช่วยให้นักพัฒนาแอพได้ตัดสินใจว่าจะสร้างรายได้จากแอพของตัวเองยังไงดี หลังจากผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้ยอมเห็นโฆษณาบนแอพ ดีกว่าจะเสียเงินค่าดาวน์โหลด Flurry ได้ทำการวิเคราะห์ตลาดแอพพลิเคชั่น เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำเงินของนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยได้ทำการเก็บข้อมูลจาก App Store ของทาง Apple ที่ทาง Flurry มองว่ามีข้อมูลสถิติที่น่าเชื่อถือ และเปิดให้บริการมานานกว่าทาง Playstore ของ Google     จากรายงาน พบว่าในปัจจุบันแอพฟรีมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยคิดเป็น 90% ของแอพทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 80% เมื่อปี...

MARVEL Avengers Academy Free