Thursday, December 13, 2018

No posts to display

APLICATIONS

10 เทคนิควิธีกับการใช้หูฟัง iPhone ให้คุ้มค่ามากที่สุด!

10 เทคนิควิธีกับการใช้หูฟัง iPhone ให้คุ้มค่ามากที่สุด อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนทราบแล้ว หรือยังไม่ทราบก็ดีกับเทคนิคการใช้หูฟังฟัง iPhone ที่ Apple ใส่มาให้ โดยเทคนิคที่ Apple ใส่มาให้นี้ มีถึง 10 เทคนิคเลยทีเดียวกับการคสบคุมการใช้งานเช่น วางสาย รับสาย เปลี่ยนเพลง และอื่น ๆโดยการใช้แค่ 3 ปุ่มของตัวคอนโทรลเลอร์ของหูฟังเท่านั้นครับ     เทคนิคเกี่ยวกับการโทร กดปุ่มตรงกลางหนึ่งครั้งเป็นการรับสาย/วางสาย กดปุ่มตรงกลางหนึ่งครั้งเป็นการรับอีกหนึ่งสายกรณีมีสายซ้อน กดปุ่มตรงกลางค้าง เป็นการตัดสายเข้า เทคนิคเกี่ยวกับการเล่นเพลง กดปุ่มตรงกลางหนึ่งครั้งเพื่อ เล่น/หยุดเพลง กดปุ่มตรงกลางสองครั้งเพื่อเล่นเพลงต่อไป กดปุ่มตรงกลางสามครั้งเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า กดปุ่มตรงกลางสองครั้ง โดยครั้งที่สองให้กดค้างเป็นการเร่งความเร็วของเพลง กดปุ่มตรงกลางสามครั้ง โดยครั้งที่สามให้กดค้างเป็นการถอยหลังเพลง (backward) เทคนิคอื่น ๆ กดปุ่มเพิ่มเสียงที่หน้าถ่ายรูปเป็นการลั่นชัตเตอร์ (คล้ายๆสายลั่นชัตเตอร์) กดปุ่มตรงกลางค้าง 3...