Thursday, February 21, 2019

No posts to display

APLICATIONS

คนอ่าน E-Book บนมือถือนานกว่าแท็บเล็ต!

    เชื่อได้ว่าทุกวันนี้ หลายคนที่เป็นเจ้าของแท็บเล็ต ส่วนหนึ่งตั้งใจจะซื้อเพื่อเอามาอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-book แต่ก็อาจจะท้อกับความไม่สะดวกในการงัดแท็บเล็ตขึ้นมาอ่านขณะเดินทาง ผลสำรวจในวันนี้ย้ำให้เห็นว่าความเชื่อนี้มีความเป็นจริงสูงทีเดียว เนื่องจากพบว่าคอไอทีจำนวนไม่น้อยชื่นชอบการอ่าน e-book บนสมาร์ทโฟนมากกว่าแท็บเล็ต จนทำให้ระยะเวลาการอ่านหนังสือบนสมาร์ทโฟนนั้นทำสถิตินานกว่าการอ่านบนแท็บเล็ต ถือเป็นความจริงที่เรียกความประหลาดใจให้อุตสาหกรรม e-book และผู้ค้าอุปกรณ์ทั่วโลก เมื่อ Readmill บริษัทพัฒนาแอพพลิเคชันสัญชาติเยอรมันซึ่งเป็นเจ้าของแอพอ่านหนังสือบน iOS ได้เปิดเผยผลสำรวจที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้เลือกอ่านหนังสือบนสมาร์ทโฟนจนใช้เวลานานกว่าการอ่านบนแท็บเล็ตอย่างชัดเจน  ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่า สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่หนอนหนังสือส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้มากเป็นพิเศษ     นอกจากนี้ Readmill ยังระบุว่าระยะเวลาในการอ่านหนังสือ 1 เล่มจนจบของชาวอเมริกันนั้นถือว่าสั้นมาก โดยพบว่าอเมริกันชนใช้เวลาในการอ่านโดยเฉลี่ยเพียง...