กูเกิลเริ่มติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศกับรถ Street View

0
394
กูเกิลเริ่มติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

กูเกิลเริ่มติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศกับรถ Street View แสดงคุณภาพอากาศบน Google Maps

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กูเกิลได้เผยโครงการ Google Earth’s Outreach ที่ได้ร่วมมือกับบริษัท Aclima ตั้งแต่ช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา ซึ่ง Aclima เป็นผู้พัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่กูเกิลนำมาใช้ในโครงการดังกล่าว และทางกูเกิลก็ได้นำเซ็นเซอร์ไปทดสอบติดตั้งไว้กับรถถ่ายภาพ Street View จำนวน 3 คัน ซึ่งเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศในเมือง Denver และ Colo ได้มากถึง 150 ล้านชุดภายในช่วง 1 เดือน โดยสิ่งที่เซ็นเซอร์จะทำการตรวจวัดก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมลพิษต่อการหายใจ เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด์, ไนตริกออกไซด์, โอโซน, คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, มีเทน ฯลฯ

กูเกิลเริ่มติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

สำหรับจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็คือ ต้องการแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศของสถานที่ต่าง ๆ ให้คนทั่วไปและรัฐบาลของแต่ละพื้นที่สามารถตรวจสอบและรับรู้ถึงสภาพอากาศในแต่ละสถานที่ได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเลือกสถานที่ในการเดินทางหรือหาทางแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น โดยในอนาคตทางกูเกิลมีแผนที่จะติดตั้งเซ็นเซอร์ดังกล่าวกับรถ Street View ให้มากขึ้น เพื่อขยายขอบเขตพื้นที่ที่แสดงคุณภาพอากาศและประยุกต์เข้ากับระบบนำทางของ Google Maps ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กูเกิลเริ่มติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ที่มา : kapook.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY