Wednesday, February 28, 2018
Tags Posts tagged with "emoji"

Tag: emoji

APLICATIONS

Application บน iPhone ที่จะทำให้ความรู้ในเรื่องของมะเร็ง ไม่จำเป็นต้องอยู่บนหน้ากระดาษเพียงอย่างเดียว

Client : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Application บน iPhone ของรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ง พัฒนามาเป็น application โดยนำเสนอจากหน้ากระดาษแบบเดิมๆ ผ่านเทคโนโลยีบนมือถือสมัยใหม่ที่กำลังนิยมอย่าง iPhone ทำให้ความรู้ในเรื่องของมะเร็ง ไม่จำเป็นต้องอยู่บนหน้ากระดาษเพียงอย่างเดียว