Wednesday, February 28, 2018
Tags Posts tagged with "iphone6s"

Tag: iphone6s

MiniStats

Splash Cars

APLICATIONS

3 เครือข่ายมือถือยักษ์ใหญ่ ที่ส่งเสริม Startup ไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลก!

3 เครือข่ายมือถือยักษ์ใหญ่ ที่ส่งเสริม Startup ไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลก! อย่างที่เคยเล่าไปแล้วในตอนแรกๆ ว่า Startup มีวิธีหาทุนที่ต่างไปจากธุรกิจทั่วไป ซึ่งวิธีที่ว่าคือการหาทุนจาก นักลงทุน (Investor) หรือ องค์กรธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) แต่กว่าจะเตะตา หรือเป็นที่สนใจของบุคคลเหล่านี้ได้นั้น ก็ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวเอง หรือการเจียระไนอย่างเข้มข้นด้วยการแข่งขันในสมรภูมิ Startup กันก่อน! ซึ่งในบ้านเรา ค่ายเครือข่ายมือถือยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจในแวดวง Startup...

Ultimate Briefcase